Available Locales:

haitian creole (haiti)

Gid pou Lib Libète Imanitè ak Fòm I-134A

Explainer

May 12, 2023

Share
Facebook
Twitter
Email

Kòmanse

Pou moun ki vle aplike pou patwone Kiben, Ayisyen, Nikaragwan, Venezyelyen ak Ikrenyen k ap vini Ozetazini nan kad pwogram parennaj imanitè, dokiman sa a gide w atravè pwosesis la, etap pa etap.

Gade gid konplè a.

Aprann plis sou pwosesis aplikasyon an:

  • Apèsi Jeneral
  • Kat Pwosesis Aplikasyon
  • Elijiblite
  • Anvan Aplikasyon an
  • Konplete Aplikasyon an
  • Kisa pou w atann apre soumèt

Be a Welcomer

Discover how rewarding it can be to welcome newcomers into your community.