Available Locales:

haitian creole (haiti)

Gid pou patwone nouvo vini yo

Explainer

May 13, 2023

Share
Facebook
Twitter
Email

Kòmanse

Resous sa a ofri kèk meyè pratik nan parennaj ki ka mete ou ak fèk vini an w ap akeyi pou siksè.

Gade gid konplè a.

Aprann kijan pou:

  • Etabli yon gwoup
  • Kreye yon bidjè
  • Ranmase fon pou w respekte bidjè sa a
  • Fè yon lis premye travay w ap fè yo
  • Kontinye

Be a Welcomer

Discover how rewarding it can be to welcome newcomers into your community.