Available Locales:

haitian creole (haiti)

Gid pou patwone nouvo vini yo

Explainer

May 13, 2023

Share
Facebook
Twitter
Email

Kòmanse

Resous sa a ofri kèk meyè pratik nan parennaj ki ka mete ou ak fèk vini an w ap akeyi pou siksè.

Gade gid konplè a.

Aprann kijan pou:

  • Etabli yon gwoup
  • Kreye yon bidjè
  • Ranmase fon pou w respekte bidjè sa a
  • Fè yon lis premye travay w ap fè yo
  • Kontinye

Be a Welcomer

Discover how rewarding it can be to welcome newcomers into your community.

By submitting your cell phone number you are agreeing to receive periodic text messages from this organization. Message and data rates may apply. Text HELP for more information. Text STOP to stop receiving messages.

Choose what best describes you and your interest: